Tankar om, vad tänker du om?

Alla inlägg under juli 2012

Av Nancy - 31 juli 2012 10:39

Hej,

 

Läs gärna denna inlägg (Klika här) innan du läser dagens inlägg.

 

Syftet med dagens inlägg är att uppmuntra dig till självreflektion om: Tankar om Möjligheter, Vad tänker du om Möjligheter?

  

Vad är meningen med allt som sker?


Vad är meningen med det man ser?


Hur och var har ingen betydelse, huvudsaken är att uppmärksamma den.


Livet ger dig möjligheter, men tveka inte att ta de.


Den som inte riskerar har inget att förlora.


Stå på dig när det sker!


Stå på dig när du ser!


Man missar möjligheten, om man inte vågar ta den.


Ta den när det sker!


Ta den när du ser!


Möjligheten är din, tveka aldrig mer!


  


Med dessa rader avslutar jag temat tankar om Möjligheter. Lämna gärna en kommentar! 

 

(Glöm inte att gilla bloggen både här och på facebook. klicka här)

ANNONS
Av Nancy - 29 juli 2012 11:34


Kan det finnas en mening med allt som händer oss? Ja, det finns en mening med allt som händer oss. Man kan upptäcka det när man för tankarna tillbaka i tiden. När man försöker komma ihåg vissa saker som har passerat i ens liv. Då ska man ställa sig frågan, vad var meningen med att det  blev som det blev, tog jag tillfället i akt då möjligheten uppstod eller har jag bara ignorerat den?  Det hjälper inte att ångra sig vid den tidpunkten, för att det är redan passé.Det kan även vara meningen att möjligheten skulle enbart dyka upp för att sedan försvinna. Detta  kan tolkas som att möjligheten uppstod vid opassande tidpunkt i vårt liv. Att tidpunkten var opassande kan bero på olika möjliga särpräglade orsaker.Man kan skapa sina egna möjligheter genom att våg ta nya utmaningar, genom att våga chansa samt genom att ha viljestyrka. Möjligheten kan man skapa genom att vara aktiv, utåtriktad, samt nyfiken på sin värld. Motgångar tillhör till möjligheter. Det är i möjlighetsskapandet som svåra motgångar uppstår. Motgångar ska man övervinna genom att envisa att fortsätta. Varje motgång som man övervinner stärker en och bekräftar att man har börjat närma sig målet genom den skapade möjligheten.Det stora viktiga ordet i detta sammanhang är självtillit. Självtillit är väsentligt för att kunna hantera olika situationer. Det är ens förmåga att förlita sig på sig själv. Denna förmåga leder dig till framsteg samt gynnar möjlighetsskapandet. Självtillit ger svar på om möjligheten som har dykt upp i din väg ska accepteras eller förkastas, utan att du sedan ångrar beslutet. Detta på grund av att det är du som bäst känner dig själv. Det är du som vet vad som är bäst för dig. Det är du som kan påverka din situation när möjligheten är din. Lyssna på dem som du litar på, men det är du som ska ta besluten om dina möjligheter i slutändan.Underskatta aldrig dig själv. Du klarar av mycket mer än vad du tror. Din självtillit fyller dig med styrkor och mod. Lita på din förmåga som är unikt för dig. Var alltid förbered på de möjligheter som kan bli dina! Tänk förnuftigt och fega inte ur! Den stora möjligheten kommer kanske bara en gång i ditt liv om du inte uppmärksammar den så chansen är stor att du missar den.(Glöm inte att gilla bloggen både här och på facebook. klicka här)

 

ANNONS
Av Nancy - 28 juli 2012 09:16


Det mesta i livet börjar som ett litet frö som odlas och som sedan växer och blir större. Men när någon försvinner för alltid från vårat liv så sker det motsatta. Katastrofen börjar stor och blir mindre och mindre för varje dag, vecka, månad och år som går. Man börjar förstå mer och mer det som har hänt samt inser man att det är verkligt. Man måste acceptera! Man måste gå vidare! Man tänker att allt som har en början, har även ett slut. Men hur lätt är det? När någon går bort är sorgen stor och acceptansen liten. Ännu värre är det när någon begår självmord. Detta är det svåraste tillståndet vi människor får vara med om.


Man kan inte förstå. Man vill inte förstå. Varför har ingen märkt något? Det fanns en medmänniska som försökte dölja sitt lidande, sina bekymmer och sitt dåliga tillstånd. Med planer och säkerligen många försök för att hitta den lätta vägen för att slippa allt. Målet var att lämna denna jord och  lämna den svåra verkligheten.


Hur gick detta till? Tipsen är många och lätt tillgängliga. Men det är då man börjar bry sig om historien bakom självmordet. Det är då man upptäcker hur blind man var. Det är då man försöker hitta lösningar på problemen som personen hade. Man vill inte acceptera att det är försent. Vad hjälper det att förstå i efterhand? 


Till dig som har självmordstankar vill jag säga, tänk alltid att varje problem har en lösning! Det finns hjälp att få. Du behöver dock be om det och tveka aldrig att göra det. Det finns alltid någon som vill lyssna. Det finns alltid någon som är villig att hjälpa. Var tydlig med dina signaler. Dölj inte ditt lidande bakom välmåendets fasad! Du är oersättlig. Du är behövd…


(Glöm inte att gilla bloggen både här och på facebook. klicka här)


Av Nancy - 27 juli 2012 08:25

Hej,


Först vill jag Tacka dig för att du läser mina inlägg! Hoppas att du har reflekterat över de ämnen som jag har skrivit om. Det är ju det syftet med min blogg.


Nu kan du gå in och gilla Tankar om, vad tänker du om på facebook också. På facebooksidan kommer att publiceras alla uppdateringar från bloggen. Detta för att skapa en diskution över de olika ämnen mellan dig och andra läsare.


Klicka här


Håll utkik efter Tankar om ..., som jag kommer att publicera härnäst!


Ha en underbar dag och Ta hand om dig!

Nancy ATRO

Av Nancy - 26 juli 2012 09:17

Hej,

 

Läs gärna mitt inlägg från igår innan du läser dagens inlägg.

 

Syftet med dagens inlägg är att uppmuntra dig till självreflektion om: Tankar om Tro, Vad tänker du om Tro?


  


Vissa uppfostras till en viss tro.


Och andra kan välja sin egen tro.


Tron ger dig trygghet och tröst.


 Tron ger dig en inre ro.


Vad än din tro är så tror du på något.


Du kanske tror på en Gud, en människa eller på något annat.


Tro på det som ditt hjärta fäster sig vid.


Då har du alltid någon bredvid.


Huvudsaken är att du lever med någon slags tro, som dig kan leda till ro.


  


Med dessa rader avslutar jag temat tankar om Tro. Glöm inte att lämna en kommentar! 

 

Av Nancy - 25 juli 2012 13:10


I alla tider och kulturer har människan intresserat sig för existentiella frågor såsom: Vad är meningen med livet? Hur ska man leva? Finns det liv efter döden? Dessa är stora frågor som inte har ett enkelt svar. Varje människa väljer sin egen väg som förhoppningsvis ska leda till upplysning. Detta genom antingen religioner eller vetenskap eller att man försöker göra en syntes av de båda, det vill säga att man blandar de till en ny helhet.Religion är en form av livsåskådning. I religionen finns det tro på en högre makt eller så kallad Gud som ger livet en mening samt visar religionens anhängare den rätta vägen inom religionens regelverk. Vetenskap handlar om metoder, hypoteser, observationer, empiri med mera, vilket inte har med den andliga världen att göra. En Blandning av dessa, det vill säga  det andliga med det vetenskapliga kan vara komplicerad och egenartad.När man läser fakta leder det till en större förståelse och fördjupning i det man är intresserad av. När man tror på något leder det till ett större hopp om livet samt till en viss inre trygghet. När man försonas med sig själv leder det till uppskattning och glädje över det liv man har.


Religioner samt Livsåskådningar finns för att hjälpa oss genom livets väg. Alla dessa har en god kärna i sig. De förmedlar kärlek, tröst, hopp och balans. Religioner ger svar på existentiella frågor. Men blir vi tillfredsställda med dessa svar? Det beror på vad som övertygar var och en av oss. Det kan även bero på vad vi hade förväntat oss för svar. Kan inte svaren överträffa våra förväntningar så kan vi inte bli övertygade.Ska vi vara troende eller icke? Ifall vi ska tro, då kan tvivlen sätta igång. Tvivlar vi, då kan sökandet sätta igång. Men den friska tron kan växa av tvivel och motstånd. Är människan fast i livets begär och har framtidsångest? Är det därför vi ifrågasätter allt och försöker leta efter den absoluta rätta vägen som passar oss. I fall den rätta vägen finns, var finns den då?Vardagen har blivit alldeles för tung för nutidens människa. Helst vill man fly den genom sökning efter upplevelser jämte en längta efter det andliga. Det andliga söker man för det mesta när katastrofer inträffar, när någon vi bryr oss om drabbas av en dödlig sjukdom eller när någon som står oss nära dör, det vill säga när det ofattbara inträffar.  Gud kommer vi ihåg när vi behöver tröst. Gud kommer vi ihåg när vi går vilse genom livets väg. Gud kommer vi ihåg när ingen kan hjälpa oss, då ber vi Gud om hjälp.


Varför kommer vi inte ihåg Gud när det går bra för oss? Vi kanske inte har tid eller så har vi inte hittat vår Gud än. Tänk alltid på att leva här och nu! Låt bli att bekymras över framtiden! Ta dagen som den kommer och njut av varje sekund som du får vara med här på denna jord! Den vägen som ditt hjärta fäster sig vid är din väg som kan leda dig till din egen upplysning...Av Nancy - 24 juli 2012 11:21Hej,

 

Läs gärna mitt inlägg från igår innan du läser dagens inlägg.

 

Syftet med dagens inlägg är att uppmuntra dig till självreflektion om: Tankar om Vatten, Vad tänker du om Vatten?


 


Fast, flytande eller gas är dennes former.


En stor del av den på jorden är salt.


En liten del av den på jorden är söt.


Den kan vara ren.


Den kan vara oren.


Men i ständig rörelse är den.


Vatten är en grundläggande förutsättning


för allt levandes liv.


Utan vatten finns det inget liv.


  


Med dessa rader avslutar jag temat tankar om Vatten. Glöm inte att lämna en kommentar! 

 

Av Nancy - 23 juli 2012 11:43


Utan vatten inget liv skulle finnas på jorden. Växter behöver vatten för att växa, växtätande djur kan inte leva utan växterna, utan dessa djur kan inte rovdjuren leva och vi allätare skulle inte ha överlevt utan vatten. Vatten ger oss mat, elektricitet och nöje med mera. Livet med brist på vatten kan man inte kalla för liv, det blir bara en hård kamp för att överleva.Det orättvisa gällande vatten är att vattnet inte är rättvist fördelat mellan jordens kontinenter. På vissa kontinenter folk törstar efter vatten och på andra kontinenter är det en självklarhet att ha tillgång till vatten. Detta i sin tur påverkar människornas livskvalitet såväl som deras levnadsstandard. Till exempel öken folket kan spendera sina dagar  i jakt efter dricksvatten för att släcka deras och boskapens törst. Att dricka, äta samt duscha är grundläggande behov för människan för att kunna behålla sitt liv.Vattenproblemet kan omvandlas till en stor politisk- och ekonomiskfråga. Törsten kan leda till fientliga handlingar grannländer emellan. Eftersom sjöar, floder eller vattenreservoarer delas vanligtvis av flera länder. Att dela vattnet rättvist mellan länderna kommer alltid att ifrågasättas, vilket ökar risken för krig. Vatten håller oss vid liv, men kan även ta ifrån oss våra liv. Mellanöstens konflikter, araber mot judar handlar bland annat om vatten. I världsdelarna Asien och Afrika är vattenfrågan en stor politisk- samt ekonomiskangelägenhet.Vatten kan ta ifrån oss våra liv. Detta kan ske bland annat när naturkatastrofer orsakade av vatten drabbar oss såsom översvämningar. Dessa naturkatastrofer kan ödelägga ett helt område. Allt här i livet har sina för- och nackdelar, så är det också med vatten. I länder där  tillgång till vatten är en självklarhet, tänker människorna sällan på vattnets betydelse. Det är i människans natur att alltid tänka på det man inte har tillgång till och underskatta det man har rikligt om. Vatten är en grundläggande förutsättning för allt levande på jorden. Vi i västvärlden borde uppskatta det rena vattnet som vi alltid har tillgång till och använda det på ett hållbart sätt. Presentation

Följ bloggen på facebook

Fråga mig

2 besvarade frågor

Translate

Gästbok

Senaste inläggen

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
<<<
Juli 2012 >>>

Kategorier

Arkiv

Total antal besökare

Sök i bloggen

RSS


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se