Tankar om, vad tänker du om?

Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Nancy - 28 augusti 2012 11:12


I alla åldrar och sociala grupper finns det misshandlade kvinnor. Detta trots att vi lever i ett samhälle med nolltolerans mot våld. Vissa av de är väldigt skickliga på att dölja sitt lidande. De har lärt sig att leva med detta.  Vad utsätts dessa kvinnor för?  Kan man känna igen en kvinnomisshandlare?


Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet” är Förenta Nationernas definition av kvinnomisshandel (1994). Definition av misshandel enligt Brottsbalken 3 kap 5 § Den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta döms för misshandel till fängelse i högst två år, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.  


Misshandlade kvinnor utsätts för olika former av våld.

  • Psykiskt våld: handlar om verbal kränkning på ett indirekt eller direkt sätt såsom hot, emotionell utpressning samt ekonomiskt beroende.
  • Fysiskt våld: våldet riktas mot kroppen och kan se olika ut. Det kan vara allt ifrån knuffar, stryptag, örfilar och mordförsök.
  • Sexuellt våld: handlar om att tvingas till sexuella handlingar. Våldtäkt och att ha sex mot betalning är exempel på detta.
  • Materiellt våld: handlar bland annat om att männen slår sönder saker för att skrämma och/eller kränka kvinnan.

 


Det är omöjligt att känna igen en kvinnomisshandlare på utsidan. De uppfattar inte sig själva som kvinnomisshandlare. Deras förklaring till detta oacceptabla beteende är att de vill korrigera kvinnan. Då de anser att hon är betingat med fel.


Kvinnomisshandlare kan inte hantera sina aggressioner. Dessa män har sina egna regler som de anser är överlägsna. De kan inte hantera motgångar och stress. De kan vara missbrukare. De kan ha vuxit upp i ett hem där våld har förekommit. Kvinnomisshandlare har stora problem som skapar stora djupa sår för resten av de misshandlade kvinnornas liv.


Fortsättningen följer. Håll utkik efter Tankar om kvinnomisshandel - Del 2.


Vad tänker du om kvinnomisshandel?ANNONS
Av Nancy - 25 augusti 2012 20:14

Hej,

 

Läs gärna denna inlägg (Klika här) innan du läser dagens inlägg.

 

Syftet med dagens inlägg är att uppmuntra dig till självreflektion om: Tankar om Motgång, Vad tänker du om Motgång?

 

  

En utmaning till dig vill motgången leverera,


med mod, tålamod och vilja ska du motgången hantera.


Låt inte motgången skrämma dig,


den är bara en tillfällig påfrestning som vill testa dig.


Påfrestningen vill testa dina styrkor och svagheter.


Därav kommer att komma dina erfarenheter.


Känn dig utvald till detta,


för att nästa steg ska du själv upprätta.


Nästa steg handlar om motgångens bemötande.


Vilket ska vara med förstående.


Hur än slutresultatet blir,


en skicklig utmanare kommer du att förbli.


 


Med dessa rader avslutar jag temat tankar om Motgång. Lämna gärna en kommentar! 


(Glöm inte att gilla bloggen både här och på facebook. klicka här)
ANNONS
Av Nancy - 23 augusti 2012 17:15


Vad är motgång? Motgång är ett pessimistiskt tillstånd som drabbar alla människor vid olika tillfällen i livet. Motgång anses som otur, olycka, misslyckande och allt negativt som råkar komma i vår väg. Vissa människor klarar inte av att möta motgången, därmed bryter de samman. Och andra människor möter motgången som en välkomnad utmanare. Motgångar tillhör till livets påfrestningar och uppkommer alltid plötsligt och vid olämpliga tidpunkter.Det är vår inställning till motgångar som leder oss till antingen nedgång eller uppgång. Motgång ska inte anses som otur, för att den kan vara en möjlighet till en förbättring. Genom motgången mäts våra styrkor och svagheter. Motgång ska inte anses som misslyckande, för att man lär sig att lyckas genom att misslyckas.Motgångar ska hanteras med mod, tålamod samt vilja. Mod behövs för att kunna bemöta de olika utmaningarna som inträffar. Man ska våga ta emot utmaningen och inte undvika den. Tålamod behövs för att kunna hantera motgången på ett välbetänkt sätt och omvandla den till framgång. Motgång utgör en del av framgång. Viljan behövs för att den framkallar en enorm kraft samt motivation som får oss att orka hålla igång och kämpa.Medvetenheten om de motgångar som har uppstått och kommer att uppstå i vår väg, skapar av oss en utmanare. Utmanaren välkomnar utmaningarna. Utmanaren har en kämpes attityd som ger driv i kampen om att möta motgången med mod. Denna attityd är inte medfött, denna är inlärd. Men det gäller också att vara envis och inte bryta samman från första motgången som möter oss. Ju fler motgångar som möter oss desto mer lär vi oss om hur vi ska hantera de. Välkomna motgången och bemöt den med förstående. Hur än slutresultatet blir i frågan så kommer det att bidra till nya erfarenheter som skapar en skicklig utmanare av dig... 


Av Nancy - 19 augusti 2012 10:29


Ett stort problem som finns i hela världen är fetma och övervikt. Dessa människor lider större risk att drabbas av fysiska sjukdomar men även psykisk ohälsa. Hur är det att leva med fetma och övervikt i vårt samhälle?Fetma och övervikt orsakas inte bara av födoämnen, fysisk inaktivitet och stress. Andra faktorer som leder till fetma och övervikt är ärftlighet samt miljöfaktorer. Samhället är anpassat efter normalviktiga människor. Vissa anser att feta och överviktiga människor är mindre kompetenta samt saknar självdisciplin. Vilket inte stämmer!I vissa kulturer blir inte feta och överviktiga hård dömda. Men i vår kultur spelar vikten en stor roll. Normalvikt förknippas med lycka, framgång samt skönhet. Övervikt och fetma förknippas med lathet och misslyckande. Detta förmedlas hela tiden genom media. Vilket har påverkat människornas uppfattning om utseendefixering samt kroppsidealet.


Hur dessa människors psykiska hälsa är skiljer sig från person till person. Men faktum är att dessa människor utsätts för diskriminering i vårt samhälle.


Sluta diskriminera och bemöta dessa människor med fördomar! De är lika kapabla till vad som helst som vilken normalviktig som helst. 


 


Vad tänker du om fetma och överviktig?

 

Av Nancy - 18 augusti 2012 09:35"Att säga att Fetma enbart orsakas av för hög

 

kalorikonsumtion

 

 

är som att säga att det enda som orsakade amerikanska

 

 

revolutionen var Boston Tea Party." (Adelle Davis)

 

 

 

 

 

Håll utkik efter Tankar om ..., som jag kommer att publicera härnäst!

 

 


Av Nancy - 16 augusti 2012 11:44


 

 

I skolan blir jag retad av mina kompisar som jag är med. Dem säger taskiga saker till mig, slår mig, sparkar mig m.m Det finns inga andra jag kan vara med.“ (Flicka 14 år.)


Sommarlovet är snart slut och många elever har ångest över skolstarten. Att elever känner sig otrygga i skolan och blir utsatta för mobbning är helt oacceptabelt. Mobbning är bland det värsta som kan hända barn och ungdomar. Det skapar sår som de får bära med sig hela livet.Det finns olika typer av mobbning:

  • Fysisk mobbning till exempel knuffar, sparkar, tafsningar och slag.

  • Psykisk mobbning exempelvis gester, miner, suckar samt undvikande.

  • Verbal mobbning såsom förtal, glåpord, rykten och skvaller.

Det är svårt att upptäcka de barn som blir mobbade. Eftersom de anstränger sig för att dölja det som de utsätts för. Vissa skäms och andra är rädda för de kanske blir slagna av sina mobbare om de berättar till någon.Alla har ett ansvar att ingripa om ni märker att någon mobbar eller blir mobbad. Våga stoppa mobbningen! Mobbningen ska inte tolereras! Ni som blir mobbade måste våga säga ifrån. Prata med någon vuxen om din situation. Har du ingen att prata med ring BRIS: 116 111.

 

 


Jag ska snart börja sjuan och då måste vi i min klass byta skola. På den skolan finns det en kille som gick i den här skolan förut och då var han på mig hela tiden. Han och hans kompisar gör allt från att trycka upp grus i ansiktet till att slå en. Nu oroar jag mig för hur det ska bli, jag mår jättedåligt och vet inte vad jag ska göra åt det.“ (Pojke 12 år)Vad tänker du om Mobbning? 


Av Nancy - 14 augusti 2012 23:29


Facebook är en av världens mest använda sociala nätverk. Har man inte facebook, då kan man uppfattas som konstig och att man inte hänger med. Man ska inte glömma att Facebook startades år 2004, så den har inte funnits länge. Vad finns det för olika typer av facebookanvändare? Fungerar facebook som identitetsskapande nätverk? Hur viktig är facebook för relationer? Skapar facebook stress och beroende?


Facebookanvändare kan grovt delas upp i tre grupper.


  • Den första gruppen består av extrema facebookanvändare. Dessa uppdaterar sin status ett flertal gånger per dag, de kan använda ett vulgärt språk och dessa kan vara facebookberoende som spenderar flera timmar per dag på facebook.


  • Den andra gruppen består av aktiva facebookanvändare. Dessa loggar in på facebook två till tre gånger per vecka och uppdaterar sin status kanske högst en gång per vecka.


  • Den tredje gruppen består av passiva facebookanvändare. Dessa loggar in på facebook minst en gång per månad och kanske aldrig uppdatera sin status.

Nyfikenhets graden bland dessa tre grupper om det som händer i facebooksvännernas liv är på samma nivå. Det vill säga att alla är lika nyfikna.


Vissa skapar sig en personlighet som de önskar ha genom facebook. Den identitet som man skapar genom facebook är så positiv som möjligt. Man lägger ut bilder som man har tagit med vänner och familj, på resor, aktiviteter, fester och så vidare. Man vill framstå som populär och har fullt upp. Ju fler antal vänner desto populärare uppfattas man. Vem av oss har inte haft eller har vänner på facebook som man inte känner. Man godkänner vän förfrågningar och man tro sig hålla kontakten med dessa okända genom att gilla och/eller kommentera deras aktiviteter.


Att man gillar och kommenterar facebookvännernas statusar och bilder är ett sätt att visa de att du har sett dessa. Man visar att man håller kontakten. Vilket är väldigt viktigt för relationerna. I gengäld vill man att de också gillar och/eller kommenterar ens statusar och bilder. Detta fungerar även som bekräftelse på att man har blivit sedd, erkänd, gillad med mera.Facebook skapar stress och beroende, för att man jämför sig med andra. Man vill inte hamna utanför samt vill man hålla koll på allt och alla. Det beroendet som skapas är inte bara att man ska hålla sig uppdaterad, men även spelberoende genom olika spelapplikationer.


Facebook påverkar oss. Företag , politiker, präster, artister med mera utnyttjar facebook flitigt för att påverka oss. Låt dig inte påverkas för mycket. Facebook är en verklighet, men låt inte facebook profilen skapa dig. Det är ju du som har skapat den.


Vad tänker du om Facebook?

 

 


Facebook's mission is to give people the power to share and make the world more open and connected.” (Facebook, 2011)


Av Nancy - 14 augusti 2012 18:26

"Jag vet att många rynkar på näsan åt dessa ständiga status

 

uppdateringar på Facebook, microbloggande, bambusande och

 

friendfeedande. Men alla dessa tjänster tillgodoser ett

 

grundläggande behov hos människan att ingå i en gemenskap och

 

att ha mänsklig kontakt." (Christian Rudolf - Disruptive.nu)

 

 

 


Håll utkik efter Tankar om ..., som jag kommer att publicera härnäst!


 

 

 

 

Presentation

Följ bloggen på facebook

Fråga mig

2 besvarade frågor

Translate

Gästbok

Senaste inläggen

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6 7 8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2012
>>>

Kategorier

Arkiv

Total antal besökare

Sök i bloggen

RSS


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se