Tankar om, vad tänker du om?

Senaste inläggen

Av Nancy - 25 juli 2012 13:10


I alla tider och kulturer har människan intresserat sig för existentiella frågor såsom: Vad är meningen med livet? Hur ska man leva? Finns det liv efter döden? Dessa är stora frågor som inte har ett enkelt svar. Varje människa väljer sin egen väg som förhoppningsvis ska leda till upplysning. Detta genom antingen religioner eller vetenskap eller att man försöker göra en syntes av de båda, det vill säga att man blandar de till en ny helhet.Religion är en form av livsåskådning. I religionen finns det tro på en högre makt eller så kallad Gud som ger livet en mening samt visar religionens anhängare den rätta vägen inom religionens regelverk. Vetenskap handlar om metoder, hypoteser, observationer, empiri med mera, vilket inte har med den andliga världen att göra. En Blandning av dessa, det vill säga  det andliga med det vetenskapliga kan vara komplicerad och egenartad.När man läser fakta leder det till en större förståelse och fördjupning i det man är intresserad av. När man tror på något leder det till ett större hopp om livet samt till en viss inre trygghet. När man försonas med sig själv leder det till uppskattning och glädje över det liv man har.


Religioner samt Livsåskådningar finns för att hjälpa oss genom livets väg. Alla dessa har en god kärna i sig. De förmedlar kärlek, tröst, hopp och balans. Religioner ger svar på existentiella frågor. Men blir vi tillfredsställda med dessa svar? Det beror på vad som övertygar var och en av oss. Det kan även bero på vad vi hade förväntat oss för svar. Kan inte svaren överträffa våra förväntningar så kan vi inte bli övertygade.Ska vi vara troende eller icke? Ifall vi ska tro, då kan tvivlen sätta igång. Tvivlar vi, då kan sökandet sätta igång. Men den friska tron kan växa av tvivel och motstånd. Är människan fast i livets begär och har framtidsångest? Är det därför vi ifrågasätter allt och försöker leta efter den absoluta rätta vägen som passar oss. I fall den rätta vägen finns, var finns den då?Vardagen har blivit alldeles för tung för nutidens människa. Helst vill man fly den genom sökning efter upplevelser jämte en längta efter det andliga. Det andliga söker man för det mesta när katastrofer inträffar, när någon vi bryr oss om drabbas av en dödlig sjukdom eller när någon som står oss nära dör, det vill säga när det ofattbara inträffar.  Gud kommer vi ihåg när vi behöver tröst. Gud kommer vi ihåg när vi går vilse genom livets väg. Gud kommer vi ihåg när ingen kan hjälpa oss, då ber vi Gud om hjälp.


Varför kommer vi inte ihåg Gud när det går bra för oss? Vi kanske inte har tid eller så har vi inte hittat vår Gud än. Tänk alltid på att leva här och nu! Låt bli att bekymras över framtiden! Ta dagen som den kommer och njut av varje sekund som du får vara med här på denna jord! Den vägen som ditt hjärta fäster sig vid är din väg som kan leda dig till din egen upplysning...ANNONS
Av Nancy - 24 juli 2012 11:21Hej,

 

Läs gärna mitt inlägg från igår innan du läser dagens inlägg.

 

Syftet med dagens inlägg är att uppmuntra dig till självreflektion om: Tankar om Vatten, Vad tänker du om Vatten?


 


Fast, flytande eller gas är dennes former.


En stor del av den på jorden är salt.


En liten del av den på jorden är söt.


Den kan vara ren.


Den kan vara oren.


Men i ständig rörelse är den.


Vatten är en grundläggande förutsättning


för allt levandes liv.


Utan vatten finns det inget liv.


  


Med dessa rader avslutar jag temat tankar om Vatten. Glöm inte att lämna en kommentar! 

 

ANNONS
Av Nancy - 23 juli 2012 11:43


Utan vatten inget liv skulle finnas på jorden. Växter behöver vatten för att växa, växtätande djur kan inte leva utan växterna, utan dessa djur kan inte rovdjuren leva och vi allätare skulle inte ha överlevt utan vatten. Vatten ger oss mat, elektricitet och nöje med mera. Livet med brist på vatten kan man inte kalla för liv, det blir bara en hård kamp för att överleva.Det orättvisa gällande vatten är att vattnet inte är rättvist fördelat mellan jordens kontinenter. På vissa kontinenter folk törstar efter vatten och på andra kontinenter är det en självklarhet att ha tillgång till vatten. Detta i sin tur påverkar människornas livskvalitet såväl som deras levnadsstandard. Till exempel öken folket kan spendera sina dagar  i jakt efter dricksvatten för att släcka deras och boskapens törst. Att dricka, äta samt duscha är grundläggande behov för människan för att kunna behålla sitt liv.Vattenproblemet kan omvandlas till en stor politisk- och ekonomiskfråga. Törsten kan leda till fientliga handlingar grannländer emellan. Eftersom sjöar, floder eller vattenreservoarer delas vanligtvis av flera länder. Att dela vattnet rättvist mellan länderna kommer alltid att ifrågasättas, vilket ökar risken för krig. Vatten håller oss vid liv, men kan även ta ifrån oss våra liv. Mellanöstens konflikter, araber mot judar handlar bland annat om vatten. I världsdelarna Asien och Afrika är vattenfrågan en stor politisk- samt ekonomiskangelägenhet.Vatten kan ta ifrån oss våra liv. Detta kan ske bland annat när naturkatastrofer orsakade av vatten drabbar oss såsom översvämningar. Dessa naturkatastrofer kan ödelägga ett helt område. Allt här i livet har sina för- och nackdelar, så är det också med vatten. I länder där  tillgång till vatten är en självklarhet, tänker människorna sällan på vattnets betydelse. Det är i människans natur att alltid tänka på det man inte har tillgång till och underskatta det man har rikligt om. Vatten är en grundläggande förutsättning för allt levande på jorden. Vi i västvärlden borde uppskatta det rena vattnet som vi alltid har tillgång till och använda det på ett hållbart sätt. Av Nancy - 21 juli 2012 10:39


Hej,

 

Läs gärna mitt inlägg från igår innan du läser dagens inlägg.

 

Syftet med dagens inlägg är att uppmuntra dig till självreflektion om: Tankar om Bedrägeri, Vad tänker du om Bedrägeri?


  

Var, när och hur, ingen kan veta.


Bedragarna är många och kanske dig vill de fånga.


Lockelsen är anpassad och den ska du passa.


I vissa fall kan det räcka med ett Nej.


I andra fall är det bara du som kan stoppa dig.


I alla fall ska du låta ditt förnuft bestämma.


Ångra aldrig ett övervägt beslut,


även om det inte har lett till ett avslut.


Stanna inte där och drömma,


om det omöjliga som du helst vill glömma...


  


Med dessa rader avslutar jag temat tankar om Bedrägeri. Glöm inte att lämna en kommentar! 

 


Av Nancy - 20 juli 2012 12:00


Aktsam bör man vara annars får man skylla sig själv! Denna replik får man höra av de som hör att man har blivit utsatt för bedrägeri. Vad är det som händer? Kan man inte lita på någon längre? Bedragarens mål är att maximera sin egen vinst på andras bekostnad. Bedragarna är väldigt skickliga nu förtiden. De finns överallt. Hur ska man skydda sig mot dessa? Ska man sluta se affärsmöjligheter på grund av att det kan vara en bedragare som ligger bakom dessa? Tar man inga risker så når man inga framgångar. Vill man ta framsteg och ha risken i åtanken hela tiden så kommer man ändå att bli utsatt för bedragarna någon gång i livet.Man är inte ointelligent för att man har blivit utsatt för bedrägeri. Man är risktagare, vill jag kalla det för. Alla som tar risker strävar efter förändring eller en lyckad transaktion i tron om ifall något går fel innan affären fullbordas så finns det lagen som kan återta ens rättigheter. Bedrägeri är ett straffbart brott ( Brottsbalken, 9 kap 1 §) och detta är alla medvetna om. Denna medvetenhet om att lagen är vid den bedragnes sida är en faktor som inger en viss säkerhet i den osäkra transaktionen. I de flesta fall anmäls inte bedrägerierna, detta kan bero på att chansen är liten att återfå sin rätt. Eller att skamkänslan över att man har blivit utsatt för bedrägeri överväldigar en.


Ett exempel på en vanlig form av bedrägeri är denna som pågår på nätet och förekommer dagligen särskilt på sådana sajter där utropsförsäljning pågår. Offret lockas till sajten i och med vederböranden har en möjlighet att göra bra affärer. Varorna köpes för olika ändamål. Men för det mesta är det antingen för vidare försäljning på en annan marknad eller för egenbruk. Dessa varor är dyrbara i dem traditionella marknaderna. I de flesta bedrägerifallen kan det slutgiltiga priset på dessa dyrbara varor nå hälften av ordinarie priset. Offret lockas förstås av dessa drömpriser. Denne är medveten om risken att förlora sina pengar, men chansen är given och lagen står vid den bedragnes sida. Det som offret kan vara omedveten om att på dessa sajter kan  privatpersoner enkelt bli medlemmar med andras personuppgifter och på detta sätt driva stora säljaffärer. Ett tydligt villkor de har är att pengarna ska överföras innan varan skickas iväg. För att de därefter ska kunna försvinna spårlösa.Frågorna som dyker upp är många och svaren är få. Tanken om att man har blivit utsatt för bedrägeri vill man förtränga. Eftersom chocken är oförklarlig. Det hjälplösa tillståndet som man befinner sig i samt tanken om att man har blivit ett offer i ett smutsigt spel, plågar en. Önsketanken om att återfå det man har förlorat är som ett hopp om det omöjliga...


Av Nancy - 19 juli 2012 10:32


Hej,

 

Läs gärna mitt inlägg från igår innan du läser dagens inlägg.

 

Syftet med dagens inlägg är att uppmuntra dig till självreflektion om: Tankar om Tiden, Vad tänker du om Tiden?  


Åren smyger och dagarna flyter, alla jäktar och tävlar med tiden.


Tänk för en stund om allt stannar, var tror du att du kommer att hamna?


Det kan vara där du är nu eller en annanstans det bestämmer du.


Fundera på detta, så får du fram det rätta.


Valet är ditt, ge inte upp!


Du kommer att finna lyckan utan dimma.


Det är klarheten som får dig att hinna och vinna den tiden du vill finna.


  


Med dessa rader avslutar jag temat tankar om Tiden. Glöm inte att lämna en kommentar! 


Av Nancy - 18 juli 2012 05:43Tiden är en brist tillvaro, för dagens människan. Hur man än planerar så hinner man inte med allt planerat.

Dagens människa har mycket krav på sig för att passa in i dagens samhälle. De flesta av oss har hamnat i en

ondcirkel samt blivit som robotar.  Man  bara snurrar runt i cirkeln gör det man ska utan att reflektera.

Rutinen har tagit över oss. Det kan vara effektivt tidsmässigt, men det är inte hälsosamt i längden. Allt detta

orsakar en inre stress som leder till utbrändhet. Stanna för en stund i dina sysslor, reflektera över det du gör, känn stoltheten över ditt produktivitet.

Det är du som åstadkommer resultaten, det är du som världen kretsar kring. Lev här och nu.

Bryt  cirkelns mönster därefter uppnås en enorm inre ro. 

ORD

Av Nancy - 17 juli 2012 10:27

 

 Hej,

 

Läs gärna mitt inlägg från igår innan du läser dagens inlägg.

 

Syftet med dagens inlägg är att uppmuntra dig till självreflektion om: Tankar om Ord, Vad tänker du om Ord?

 

 

                                                                              

Ord är mycket mer än bara tomma ord.


Ord uttrycker både dina goda och onda tankar.


Tänk på dina ord innan du uttrycker dig.


Då  kan ingen missuppfatta dig.


Det du tänker är det du säger.


Dina tankar påverkar dina ord.


Dina ord påverkar dig och din omgivning.


Dina ord framhäver din personlighet.

                                                           

                                                           Ord är mycket mer än bara tomma ord...

                                                                                       

                                                                                         


Med dessa rader avslutar jag temat tankar om Ord. Lämna gärna en kommentar! 

Presentation

Följ bloggen på facebook

Fråga mig

2 besvarade frågor

Translate

Gästbok

Senaste inläggen

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6 7 8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2012
>>>

Kategorier

Arkiv

Total antal besökare

Sök i bloggen

RSS


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se